Průběh Fabryho choroby

Fabryho choroba je onemocnění s rodinným výskytem, které se může v průběhu času zhoršovat.

Mnohaleté pomalé hromadění GL-3 ve stěnách cév a dalších tkáních je spojeno s postupným nebo narůstajícím postižením. Hlavní orgánové systémy, k nimž patří srdce, ledviny a mozek, mohou nakonec přestat správně fungovat a vést k život ohrožujícím problémům. Nejzávažnější problémy se u Fabryho choroby zpravidla vyskytují ve čtvrté nebo páté dekádě života. Často se však objevují i mnohem dříve. Pokud je nemoc rozpoznána včas, lékaři mohou začít hledat možnosti k jejímu zvládnutí.

GZCS.FD.16.04.0066