Rozpoznání Fabryho choroby

Mnohé z příznaků Fabryho choroby se vyskytují také u jiných onemocnění, což může rozpoznání choroby znesnadnit. Příznaky Fabryho choroby se navíc mohou projevovat u každého jinak. U každé osoby s Fabryho chorobou se mohou vyskytovat všechny typické příznaky a projevy nebo jen některé z nich, nebo se mohou příznaky projevovat v různých obdobích života. Proto je třeba prodiskutovat otázku příznaků a rizikových faktorů s lékařem a případně informovat lékaře o prokázaném nebo pravděpodobném výskytu Fabryho choroby u jiných členů rodiny.

GZCS.FD.16.04.0066