Příznaky a projevy

Fabryho choroba způsobuje celou řadu příznaků, z nichž mnohé mohou být zaměněny za projevy jiných chorob. Diagnóza může být proto velmi náročná a může se opozdit o mnoho let nebo desetiletí. Včasná diagnóza je proto velmi důležitá.

Následující část popisuje běžné příznaky a projevy Fabryho choroby v různých fázích života. Pokud u sebe (nebo u jiných členů rodiny) zjistíte některé z uvedených příznaků, jejichž příčinu nebude možné vysvětlit jiným způsobem, určitě si o nich promluvte se svým lékařem.

Fabryho choroba u dětí
Fabryho choroba u dospívajících
Fabryho choroba u dospělých

Použitá literatura

  1. Ehler E a kol. Vzácná onemocnění. Solen, 2013.
  2. Fabry Community [online] [cit.06-04-2016]: http://www.fabrycommunity.com/.
  3. Desnick RJ et al [online]. In: OMMBID. α-Galactosidase A Deficiency: Fabry Disease [cit.02-10-2015]: http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=62644837&bookid=971&Resultclick=2&q=fabry.

GZCS.FD.16.04.0067