Fabryho choroba postihuje celé rodiny

Fabryho choroba je dědičné onemocnění. Gen, který Fabryho chorobu způsobuje, přechází na potomky od jednoho z rodičů. Pokud má osoba v rodině Fabryho chorobu, mohou být vystaveni riziku i ostatní členové rodiny (včetně sourozenců, dětí, rodičů, tet, strýců a bratranců). Fabryho choroba je proto významným rodinným onemocněním – týká se nejen nejbližších příbuzných, ale i širší rodiny.

GZCS.FD.16.04.0068