Význam vyšetření

Pokud se u vás nebo u osoby, o kterou pečujete, vyskytnou příznaky Fabryho choroby, lékař vám pomůže rozhodnout, zda je zapotřebí vyšetření na Fabryho chorobu. Pokud bude diagnostikována Fabryho choroba u člena vaší širší rodiny, genetické poradenství vám pomůže určit pravděpodobnost, zda vy sám nebo vaše děti můžete přenášet vadný gen. U Fabryho choroby je důležité včasné zahájení léčby, protože se nemoc postupem času zhoršuje. Poraďte se s lékařem nebo genetickým poradcem o možnostech vyšetření na Fabryho chorobu.

GZCS.FD.16.04.0069