U koho je třeba provést vyšetření?

Provedení testů na Gaucherovu nemoc je třeba naplánovat u každého jedince, který vykazuje příznaky Gaucherovy nemoci, zejména zpoždění růstu, celkovou slabost, zvětšení sleziny nebo jater, anémii, bolesti kostí nebo „spontánní“ zlomeniny.

Vyšetření je rovněž vhodné zvážit u blízkých příbuzných jedinců s Gaucherovou nemocí, aby se ověřilo, zda jsou přenašeči Gaucherovy nemoci.

GZCS.GD.16.04.0084