Skupina nemocí MPS

Mukopolysacharidózy (MPS) představují skupinu dědičných onemocnění, která jsou způsobena hromaděním různých glykosaminoglykanů (GAG) v lyzosomech. Konkrétní GAG se v každém jednotlivém případě liší.

MPS zahrnují celkem sedm podtypů: MPS I, MPS II, MPS III, MPS IV, MPS VI, MPS VII a MPS IX. Každý typ MPS může způsobovat řadu různých příznaků, řada typů však vykazuje obdobné příznaky, jako je např. zakalení rohovky, nedostatečný vzrůst, ztuhlost kloubů, problémy s řečí a sluchem, kýla, rýma a srdeční problémy.

GZCS.MPSI.16.04.0098