Souhlas se zpracováním OÚ novinky zasílání

Nejste povinni sdělovat své osobní údaje. Bez Vašich osobních údajů však nemůžeme vyřídit objednávku balíčků diagnostických testů.

Pokud nám své osobní údaje dobrovolně poskytnete, správcem je společnost sanofi-aventis, s.r.o., sídlem Praha 6 – Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 16000, IČ: 44848200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 (dle jen „Sanofi“).

Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nutnou k vyřízení Vaší objednávky a poté po dobu pěti let z důvodu případné kontroly ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv na základě zákona o regulaci reklamy.

V případě poskytnutí osobních údajů máte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), mimo jiné práva uvedená v §§ 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo souhlas bezplatně kdykoliv na níže uvedených kontaktech správce písemně odvolat. Máte také právo požádat nás o informaci o zpracování osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, máte právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zákona, včetně práva požadovat likvidaci Vašich osobních údajů a další práva zde uvedená.

K uplatnění všech Vašich práv a jiných žádostí týkajících se zpracování osobních údajů stačí k tomu jen výzva žádost zaslaná na následující adresu:

Za účelem zpracování Vašeho požadavku může být zapotřebí, aby společnost Sanofi předala vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci Skupiny Sanofi. Může být rovněž zapotřebí předat osobní údaje zpracovatelům, tedy externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování. Souhlasem se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno shora, souhlasíte s předáním údajů třetím osobám poskytujícím služby v podobě zpracovatelů a společnostem v rámci světové Skupiny Sanofi. Poskytovatelé služeb mohou být například pověřeni vyřízením Vaší žádosti, výběrovým řízením nebo jinými činnostmi dle účelu poskytnutí osobních údajů. Společnost Sanofi vyžaduje, aby se tyto subjekty zavázaly, že budou osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi pokyny a v souladu s oznámením o zpracování osobních údajů.

Jakékoliv jiné předávání vašich osobních údajů předem vyžaduje váš výslovný souhlas. Společnost Sanofi vyžaduje, aby všechny spřízněné společnosti v rámci Skupiny Sanofi i externí poskytovatelé služeb uchovávali vaše osobní údaje výhradně podle našich specifikací a v souladu s těmito podmínkami o ochraně osobních údajů, a dále v souladu se zákonnými požadavky na zpracování osobních údajů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Consovenio, s.r.o., IČ: 290 21 901, která zajišťuje správu tohoto webu. Virtuální hosting těchto webových stránek je zajištěn u společnosti DATA IV SERVICES, CAMPUS DATA CENTER DATA4, Route de Nozay, 91460 MARCOUSSIS, Francie, Tel: +33 1 64 49 66 90.

V případě pochybností o dodržování vašich práv se na nás neváhejte obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.