Užitečné odkazy

CENTRUM PRO FABRYHO CHOROBU
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
II. interní klinika kardiologie a angiologie
Fakultní poliklinika VFN, 4. patro
Karlovo náměstí 32,128 08 Praha 2
tel.: 800 263 636 (bezplatná linka)

 

Pacientské organizace
META - sdružení pacientů se střádavými onemocněními, z. s.
Bělehradská 10
120 00 Praha
Tel.: +420 731 664 602
E-mail: katerina.uhlikova@seznam.cz