Léčba Fabryho choroby

Lék na podstatu Fabryho choroby v současnosti neexistuje. Příznaky a zdravotní potíže se léčí různě. Pro podrobnější informace o léčbě těchto specifických příznaků/potíží kontaktujte svého lékaře.

Enzymová substituční terapie

Fabryho choroba je onemocnění, pro něž je v některých zemích dostupná enzymová substituční terapie (ERT). Cílem ERT je nahradit přirozený enzym a tím odstranit GL-3 z buněk a předejít tak jeho dalšímu hromadění v buňkách.

ERT je podáván pomalu do krevního řečiště injekčně do žíly, obvykle na paži. Tento proces se nazývá „intravenózní infuze“ (zkráceně i.v. infuze). Infuze se zpočátku často podává v nemocnici/na klinice.

Pro více informací o léčbě Fabryho choroby kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

V případě výskytu nežádoucích účinků během léčby Fabryho choroby ihned kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.