Co je Pompeho nemoc

Pompeho nemoc je vzácné onemocnění, které může postihnout muže a ženy všech věkových kategorií a etnik. Jedná se o „genetické“ onemocnění, to znamená, že se přenáší v rodinné linii z rodičů na děti.  

Pompeho nemoc může způsobovat řadu zdravotních potíží; nejčastějším příznakem je svalová slabost, která se postupem času zhoršuje, pokud onemocnění není léčeno. Pompeho nemoc se někdy označuje také jako „metabolická porucha“. Pojem „metabolická“ označuje chemické procesy, které se odehrávají v těle.

V současné době neexistuje žádný lék, který by Pompeho nemoc vyléčil. K dispozici jsou však léky, které umožňují zvládnout příznaky a další postup (progresi) této nemoci.

 

Další názvy pro Pompeho nemoc


Pompeho nemoc je známa i pod jinými názvy, všechny uvedené názvy však označují stejné onemocnění:

  • Deficit kyselé maltázy (AMD)
  • Onemocnění ze střádání glykogenu (GSD) typu II
  • Glykogenóza typu II
  • Deficit kyselé alfa-glukosidázy