Život s Fabryho chorobou

 

Příznaky

Fabryho chorobou musí absolvovat celou řadu testů, aby se přesně zjistilo, jak Fabryho choroba ovlivňuje jeho osobu. K takovým testům patří:

  • krevní testy,
  • vyšetření moči,
  • vyšetření srdce,
  • rentgenové vyšetření,
  • testy na vyšetření sluchu,
  • testy na vyšetření zraku,
  • testy na stanovení deprese a úzkosti.

Jakmile se lékaři dozvědí více o Fabryho chorobě, mohou vytvořit plán. Pro podrobnější informace o léčbě kontaktujte lékaře.