Život s MPS I

Pacient s MPS I bude možná muset podstoupit celou řadu testů, aby se přesně zjistilo, nakolik je tímto onemocněním postižen, a aby bylo možno sledovat, jak se onemocnění s postupem času vyvíjí. Tyto testy mohou zahrnovat:

  • krevní testy
  • testy moči
  • vyšetření srdce
  • skeny mozku
  • vyšetření zraku
  • rentgenová vyšetření kostí

Jakmile bude mít váš lékař k dispozici více poznatků o tom, v jakém rozsahu jste vy nebo vaši blízcí nemocí MPS I postiženi, sestaví individualizovaný léčebný plán.