Užitečné odkazy

Léčebné centrum pro MPS I
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetiky
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ke Karlovu 455/2
128 08 Praha 2
Odborné ambulance kliniky

 

V mnoha evropských zemích působí pacientská sdružení či pacientské skupiny pro MPS I, které poskytují informace a podporu pacientům a rodinám pacientů postižených onemocněním MPS I.
Podrobnější informace o skupinách působících ve vaší zemi jsou uvedeny na webových stránkách

Společnost pro mukopolysacharidózu
www.mukopoly.cz

MPS Europe
www.mps-europe.org/

MPS Society (registrovaná charitativní organizace ve Velké Británii)
www.mpssociety.org.uk/

Evropská organizace pro vzácná onemocnění (The European Organisation for Rare Diseases – EURODIS)
www.eurordis.org

RareConnect – online komunity pro vzácná onemocnění
https://www.rareconnect.org/en