Zdravotnický tým

Pokud máte Gaucherovu nemoc, budete potřebovat pečlivé sledování po mnoho let, protože Vaše onemocnění se bude vyvíjet specifickým způsobem. Je možné, že budete docházet každých 6 až 12 měsíců do specializovaného léčebného centra, kde budete podstupovat testy a vyšetření pro ověření přínosu léčby. Další vyšetření, jako např. magnetická rezonance, mohou být zapotřebí pouze jednou za 1 až 2 roky. I když v tuto chvíli nemáte žádné problémy, budete potřebovat pravidelné kontroly, abyste měl(a) jistotu, že si do budoucna udržíte co nejlepší zdravotní stav.

Gaucherova nemoc může postihovat různé části těla, proto je možné, že o vás bude pečovat tým lékařů, který bude zajišťovat vaši léčbu v různých stádiích onemocnění. Jeden ošetřující lékař – specialista bude koordinovat vaši péči v rámci celého týmu odborníků. Péči zajišťují lékaři následujících odborností:

  • hematologové k léčbě onemocnění krve a kostní dřeně,
  • internisté / všeobecní lékaři hodnotí funkci vnitřních orgánů,
  • pediatři zajišťují péči o děti a mladé lidi,
  • ortopedičtí lékaři hodnotí růst a kosterní funkci,
  • revmatologové pomáhají zvládat bolesti / problémy kloubů,
  • gastroenterologové hodnotí funkci trávicího systému,
  • radiologové provádějí zobrazovací vyšetření,
  • genetici provádějí genetická vyšetření,
  • neurologové řeší poruchy nervového systému,
  • psychiatři / psychologové řeší záležitosti duševního zdraví.