Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Diferenciální diagnostika

Symptomy se mohou objevit už v dětství, ale mohou také zůstat nerozpoznány nebo mohou být připisovány jiným příčinám/onemocněním. Výsledkem toho je opoždění stanovení správné diagnózy a následné poškození orgánů. Germain DP [online]. Orphanet J Rare Dis 2010 [cit. 08-08-2017]: http://dx.doi.org/10.1186/1750-1172-5-30.  Široké spektrum klinických fenotypů a variabilita času nástupu a progrese nemoci u jednotlivců přispívá ke složitosti stanovení diagnózy. Pro snížení rizika trvalého poškození orgánů, předčasné morbidity a mortality, je důležitá správná a včasná diagnostika Fabryho choroby. Germain DP [online]. Orphanet J Rare Dis 2010 [cit. 08-08-2017]: http://dx.doi.org/10.1186/1750-1172-5-30.
Fabryho choroba by se měla posuzovat v rámci diferenciální diagnostiky horečky, bolesti, kožních lézí neznámého původu, mozkové mrtvice, nevysvětlitelné hypertrofie levé komory nebo nemocí ledvin neznámé etiologie.

 

Zavádějící příznaky a symptomy

Četné příznaky a symptomy Fabryho choroby se podobají příznakům vyskytujícím se i u jiných, běžnějších onemocnění, což může zkomplikovat diagnostiku Fabryho choroby nebo vést k chybnému stanovení diagnózy. K obvyklým chybně stanoveným diagnózám patří: Germain DP [online]. Orphanet J Rare Dis 2010 [cit. 08-08-2017]: http://dx.doi.org/10.1186/1750-1172-5-30.

Příznaky Fabryho choroby

Může být chybně diagnostikováno jako

bolest břicha (závažná)

akutní apendicitida

akutní bolest končetin

erytromelalgie, „růstová bolest“

akutní bolest bez zjevné příčiny

neuróza

angiokeratomy

lupus, petechie

bolest kloubů a zvýšená sedimentace erytrocytů

juvenilní nebo reumatoidní artritida

gastrointestinální potíže

chronický únavový syndrom, lupus

bolest a citlivost na teplotu v končetinách

Raynaudův syndrom

mozkové mrtvici podobná příhoda ve strukturách mozkového kmene

skleróza multiplex