Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Mylné diagnózy Pompeho nemoci

Diagnostika Pompeho nemoci je pro svůj vzácný výskyt a fenotypovou diverzitu klinických příznaků často mimořádně náročná. Pacienti jsou často roky vedení pod nesprávnými "mylnými" diagnózami.

Důkladná diferenciální diagnostika je tak z pohledu včasného stanovení správné diagnózy mimořádně důležitá.

Příznaky onemocnění nejsou ničím specifické a často se překrývají s jinými, častěji se vyskytujícími onemocněními. Proto je důležité myslet na Pompeho nemoc u pacientů vedených pod jinými diagnózami. Níže naleznete některé diagnózy, které mají podobné příznaky jako Pompeho nemoc a bývají často s Pompeho nemocí zaměňovány. Kishnani PS et al Genet Med 2006;8(5):267-288. American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Muscle Nerve 2009;40(1):149-160. Barba-Romero MA et al Rev Neurol 2012;54(8):497-507.

Společné příznaky Pompeho nemoci a níže uvedených onemocnění jsou:

Pletencová svalová dystrofie (LGMD)

 • progresivní svalová slabost v oblasti pánve a dolních končetin
 • abnormální chůze
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Beckerova / Duchenneova svalová dystrofie

 • progresivní proximální svalová slabost
 • respirační slabost
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Polymyozitida

 • subakutní proximální svalová slabost
 • potíže s polykáním
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Mitochondriální myopatie

 • svalová slabost
 • hypotonie
 • nesnášenlivost námahy
 • kardiomyopatie
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Glykogenóza IIIA, IV

 • hypotonie (v dětském věku)
 • hepatomegalie (v dětském věku)
 • svalová slabost
 • nesnášenlivost námahy
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Glykogenóza V

 • svalová slabost
 • svalové křeče
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Danonova nemoc

 • svalová myopatie s ukládáním glykogenu
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Spinální muskulární atrofie

 • svalová slabost
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Kennedyho nemoc (Bulbospinální svalová atrofie)

 • potíže s dýcháním
 • potíže s polykáním
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

 • progresivní svalová slabost
 • respirační poškození
 • zvýšená hladina kreatinkinázy (CK)

Facio-skapulo-humerální svalová dystrofie (FSHD)

 • svalová slabost v oblasti ramenního a pánevního pletence
 • odstávající lopatky

Myasthenia gravis

 • genaralizovaná svalová slabost
 • únava
 • ptóza
 • respirační insuficience