MNOŽSTVÍ OBJEDNÁVANÝCH BALÍČKŮInformace o doručování:

Objednané množství balíčků Vám bude doručeno do vlastních rukou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to bezplatně ve lhůtě 5 dnů ode dne odeslání objednávky. Upozorňujeme, že zásilka Vám bude předána výlučně oproti písemnému potvrzení Vás jako odborníka, že jste tuto zásilku osobně převzal.  Den doručení Vám bude předem oznámen. Pokud se Vás doručovateli nepodaří na uvedené kontaktní adrese zastihnout ani v náhradním termínu, Vaše objednávka může být bezplatně stornována. V případě jakýchkoli dotazů k Vaší objednávce a jejímu vyřízení se obraťte na následující kontaktní údaje: cz-info@sanofi.com.
Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.