Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Důležitost včasné diagnózy

Aby byla léčba střádavých onemocnění efektivní, je důležité včasné stanovení správné diagnózy. To se ale často nedaří. Platt FM et al. Nat. Rev. Dis. Primers 2018;4(1):1-25.

Symptomy LSD není možné generalizovat. Rozdílné typy hromaděného substrátu, různorodost buněk postižených hromaděním a různé závažné postižení orgánu mohou vést k markantní variabilitě klinických projevů, dokonce u stejné nemoci. Některé symptomy, zejména vyskytují-li se společně a tím naznačují multisystémové postižení, by měly vést lékaře k podezření na přítomnost LSD. Naneštěstí, tyto symptomy se zpočátku mohou zdát nezávažné nebo jsou běžné i u jiných, běžnějších nemocí, což vede k opoždění v stanovení správné diagnózy, nebo je diagnóza mylná. Pokud je nemoc diagnostikována pozdě a/nebo zůstává neléčena, hrozí pacientům vznik významných nevratných poškození, ztráta tělesných funkcí a život ohrožující komplikace. Graham S. Eur Ophth 2009;2(1):1-4.

Ke stanovení správné diagnózy se u LSD využívá vícero různých testů. K definitivnímu diagnostickému testování pro specifické poruchy deficitu enzymu patří hodnocení aktivity lyzosomálních enzymů v leukocytech periferní krve pomocí uměle syntetizovaných fluorogenních substrátů specifických pro každý enzym. Platt FM et al. Nat. Rev. Dis. Primers 2018;4(1):1-25.

Je-li aktivita enzymu pod nejnižší normální hodnotou, obvykle se diagnóza specifické LSD potvrzuje pomocí genetické analýzy, identifikací mutací v genu kódujícím deficitní enzym. Platt FM et al. Nat. Rev. Dis. Primers 2018;4(1):1-25.

V poslední době je v ČR zaváděna screeningová diagnostika umožňující stanovit aktivitu enzymu v suché krevní kapce (dried blood spot – DBS). Malinová V, Honzík T. Pediatr praxi 2013;14(2):99-103 Pokud máte podezření na přítomnost jedné z těchto lyzososomálních střádavých nemocí (Fabryho choroba, Gaucherova nemoc, Pompeho nemoc nebo mukopolysacharidózy) u Vašich pacientů, můžete si objednat specifický DBS test. Objednání i vyhodnocení testu je bezplatné.