Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Vzorec dědičnosti

Mukopolysacharidóza typu I se dědí autozomálně recesivním způsobem, to znamená, že onemocnění se vyskytne u jedince, který zdědí dvě defektní kopie genu pro alfa-L-iduronidázu. Jedná se většinou o tzv. složeného heterozygota de Ru MH, Boelens JJ, Das AM, et al. Enzyme replacement therapy and/or hematopoietic stem cell transplantation at diagnosis in patients with mucopolysaccharidosis type I: results of a European consensus procedure. Orphanet J Rare Dis 2011;6:55. (jedinec se dvěma různými mutovanými alelami jednoho genu, pro každou z obou mutací je heterozygotem, složená heterozygocie může být podkladem autozomálně recesivních onemocnění).

Vzorec dědičnosti MPS I (ilustrační obrázek autozomálně recesivní dědičnosti)

Každý z rodičů dítěte postiženého onemocněním MPS I je obvykle obligátním heterozygotem (přenašečem) pro onemocnění způsobující mutaci v genu pro alfa-L-iduronidázu. Rodiče budou mít v takovémto případě jeden normální gen a jeden mutovaný gen. Zároveň budou asymptomatičtí, neboť příslušná jedna funkční kopie genu danému jedinci umožňuje vytvářet dostatečná množství enzymu alfa-L-iduronidázy (princip autosomálně recesivní dědičnosti). U každého dítěte páru, v němž jsou oba rodiče heterozygoti pro onemocnění způsobující mutaci v genu pro alfa-L-iduronidázu, existuje 25% pravděpodobnost, že dítě bude postiženo onemocněním MPS I, 50% pravděpodobnost, že bude zdravým heterozygotním přenašečem, a 25% pravděpodobnost, že bude zdravým homozygotem, který mutaci přenášet nebude.

U klinicky nepostihnutého sourozence pacienta s MPS I existuje 67% pravděpodobnost, že bude heterozygotním přenašečem, a 33% pravděpodobnost, že bude zdravým jedincem, který mutaci nepřenáší. V rámci jedné a téže rodiny budou mít všichni nemocní sourozenci stejný genotyp. U postižených sourozenců se stejnými mutacemi však byly zaznamenány nápadné odchylky v projevech onemocnění (informace z MPS I registru).