Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Gaucherova nemoc typ 2 a typ 3

Gaucherova nemoc typ 2

Gaucherova nemoc typ 2 Gupta N et al Blood Cells Mol Dis 2011;46(1):75-84. vykazuje rovněž široké spektrum fenotypů. Tento akutní neuronopatický typ představuje nejzávažnější formu onemocnění a zahrnuje řadu symptomů spojených s Gaucherovou nemocí typu 1 a k tomu mnoho dalších neurologických projevů, které obvykle vedou k předčasnému úmrtí.

K hlavním příznakům Gaucherovy nemoci typu 2 patří:

  • supranukleární paréza vertikálního pohledu,
  • opisthotonus,
  • hydrops fetalis,
  • kožní projevy podobná ichtyóze
  • oční komplikace včetně strabismu,
  • trismus.

Gaucherova nemoc typ 3

Závažnost Gaucherovy nemoci typu 3 Grabowski et al [online]. OMMBID The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease 2013 [cit.06-07-2015]: http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=474§ionid=45374148. (chronická neuronopatie) se obvykle uvádí mezi závažností onemocnění typu 1 a 2, i když existují i méně závažné formy onemocnění typu 3. Kromě řady symptomů a příznaků společných s onemocněním typu 1 se Gaucherova nemoc typu 3 vyznačuje neurologickým postižením (s pozdějším nástupem a relativně nižší závažností než u typu 2):

  • supranukleární paréza vertikálního pohledu,
  • ataxie. Grabowski et al [online]. OMMBID The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease 2013 [cit.06-07-2015]: http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=474§ionid=45374148.