Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Globální registr MPS I

Registr MPS I je největší observační databází pacientů s MPS I na světě. Registr MPS I byl spuštěn v roce 2003 a zaměřuje se na shromažďování celosvětových klinických údajů o osobách postižených onemocněním MPS I. Díky tomu se tento registr stal jedinečným zdrojem sloužícím k rozšiřování poznatků o charakteristikách nemoci MPS I, demografických údajích pacientů a o účincích léčby.

Do registru může být prostřednictvím svého lékaře zařazen každý pacient s potvrzenou diagnózou MPS I, a to bez ohledu na stav nebo na zvolenou léčbu.

Pro vice informací navštivte stránky Registru MPS I.