Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Genetika a epidemiologie

Vzhledem k tomu, že Fabryho choroba patří mezi nemoci vázané na chromozom X, genetickou vadu způsobující tuto nemoc mohou přenášet muži i ženy. V genu GLA je pro Fabryho chorobu zaznamenáno přes 849 genových mutací. Fabry mutants list [online] [cit.14-08-2017]: http://fabry-database.org/mutants/.  Známé mutace lze klasifikovat jako klasickou Fabryho chorobu, neklasickou Fabryho chorobu, benigní polymorfizmy nebo pseudodeficience. Fabry mutants list [online] [cit.14-08-2017]: http://fabry-database.org/mutants/.  Většina mutací však ještě nebyla klasifikována a k dispozici je příliš málo informací pro to, abychom mohli posoudit jejich následky. Zároveň lze pozorovat velkou rozmanitost fenotypů lišících se nástupem onemocnění, rychlostí progrese, postižením orgánů a závažností onemocnění.