Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Léčba Gaucherovy nemoci

V doporučeních pro léčbu Gaucherovy nemoci se uplatňuje individuální léčebný přístup po pečlivém posouzení všech projevů onemocnění. Pastores G et al Semin Hematol 2004;41(suppl 5):4-14.  Pro efektivní léčbu této nemoci jsou důležité terapeutické cíle a strategie monitorování jednotlivých pacientů, které zahrnují opatření na zlepšení kvality života.

Mezinárodní doporučené postupy pro léčbu Gaucherovy nemoci jsou uvedeny v následující publikaci:

  • Therapeutic goals in the treatment of Gaucher disease. Pastores G, et al. Semin Hematol 2004;41(suppl 5): 4–14. Pastores G et al Semin Hematol 2004;41(suppl 5):4-14.

K dispozici je na adrese: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15468045.

Existují dva hlavní přístupy k léčbě Gaucherovy nemoci (a k jejím non-neurologickým projevům) - enzymová substituční terapie (ERT) a substrát redukční terapie (SRT). K dispozici je také velké množství podpůrných terapií, které lze použít ke zvládání klinických projevů onemocnění i terminálního stadia poškození orgánů.

Enzymová substituční terapie (ERT)

Cílem enzymové substituční terapie je dodat správné množství enzymu, které umožní odstranit GL-1 z buňky. Pastores G et al Semin Hematol 2004;41(suppl 5):4-14. Tímto se dosáhne hlavní cíl léčby Gaucherovy nemoci, ale zároveň neřeší neurologické symptomy spojené s onemocněním typu 2 a 3.

Výskyt Gaucherovy nemoci v dětství nebo v době dospívání může být spojen se závažnějším průběhem onemocnění. Pro děti s Gaucherovou nemocí je k dispozici léčba ERT. Kallisch, S Kaplan P Eur J Pediatr 2013;172(1):39-43.

Těhotenství u pacientek s Gaucherovou nemocí může zhoršovat projevy onemocnění, proto ideálně před plánovaným těhotenstvím je třeba dosáhnout léčebných cílů. Cox TM J Inherit Metab Dis 2008;31(3):319-36.  Zkušenosti s ERT v těhotenství se mohou lišit v závislosti na konkrétním léčivém přípravku. Informace o použití jednotlivých přípravků indikovaných pro léčbu Gaucherovy nemoci v těhotenství jsou uvedeny v příslušném souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Substrát redukční terapie (SRT)

Substrát redukční terapie (SRT) je dostupná léčebná alternativa k ERT. Cílem této léčby je snížit rychlost syntézy glukosylceramidu (substrátu), a tím následně snížit jeho další akumulaci v lyzosomech.