Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Management MPS I

Pro onemocnění MPS I jsou k dispozici různé druhy léčby. Zvládáni nemoci může kromě specifické terapie vyžadovat i podpůrné zákroky a symptomatickou léčbu. Vzhledem k tomu, že onemocnění postihuje mnoho tělesných systémů, je třeba, aby byli pacienti pravidelně sledováni multidisciplinárním týmem disponujícím zkušenostmi v oblasti managementu onemocnění MPS I.

Doporučené postupy managementu MPS I (čtěte "Doporučené postupy managementu MPS I" )zahrnují pravidelný monitoring a pravidelná vyšetření, která umožní vyhodnotit progresi nemoci a účinky terapie. Muenzer J, Wraith JE, Clarke LA. Mucopolysaccharidosis I: management and treatment guidelines. Pediatrics 2009;123:19-29. Management pacientů s MPS I by měl být zajišťován odbornými centry (specialisty na metabolická onemocnění), neboť vyžaduje specifické zkušenosti a schopnosti.