Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Užitečné odkazy

Léčebné centrum pro MPS I

Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetiky
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ke Karlovu 455/2
128 08 Praha 2
Odborné ambulance kliniky

 

Podpůrné skupiny

Po celém světě byla založena a působí pacientská sdružení, která poskytují informace a podporu pacientům a rodinám pacientů postižených onemocněním MPS I. Níže uvedené odkazy a kontaktní údaje na pacientská sdružení slouží jako doplňkový zdroj informací o MPS I:

Společnost pro mukopolysacharidózu
www.mukopoly.cz

MPS Europe
www.mps-europe.org

MPS Society (registrovaná charitativní organizace ve Velké Británii)
www.mpssociety.org.uk

Evropská organizace pro vzácná onemocnění (The European Organisation for Rare Diseases - EURODIS)
www.eurordis.org

Společnost pro studium dědičných metabolických poruch (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism - SSIEM)
www.ssiem.org

Evropská společnost lidské genetiky (European Society of Human Genetics)
www.eshg.org